Dil Seçimi:

Popa Kiçiltmə

» » Popa kiçiltmə

Popa kiçiltmə

Sağrı nahiyəsi digər nahiyələrlə münasibətdə dərialtı piy toxuması ilə daha zəngindir.Bəzən bədənin qeyri-bərabər piylənməsi ilə əlaqədar bu nahiyə daha da böyüyür. Bu bir çox xanımları narahat edir. İstər fiziki hərəkət zamanı, istərsə də geyim seçimində problem yaşayırlar. Biz bu kimi pasiyentlərə sağrı nahiyəsinin liposaksiya etməklə kiçildilməsini məsləhət görürük. Əməliyyat təxminən 30 dəqiqə davam edir. Həm yerli, həm də ümumi anesteziya ilə aparıla bilər. Nazik konyulə ilə popadan arzu olunmaz piylər xaric edilir. Nəticədə popa pasiyentin istəyinə görə kiçildilir. Dik və dairəvi forma alır. Əməliyyatdan 2-3 gün sonra iş həyatına qayıtmaq mümkündür.

Popa kiçiltmə