Dil Seçimi:

Galf İmplant

Galf İmplant

Bəzən budun yuxarı bayır hissəsində - qalife nahiyəsində batıqlıq olur.Bu anadan gəlmə və ya sonradan yarana bilir. Bir çox hallarda bu xanımları narahat edir. Bəzən bu batıqlığı,defekti aradan qaldırmaq üçün liposaksiyaya müraciət edirlər. Ancaq nəticənin qalıcı və daha keyfiyyətli olması üçün GALF İMPLANT məsləhət görülür. Bu zaman batıqlıq,defekt ola nahiyəyə implant yerləşdirilir. Nəticə daimi xarakter daşıyır.

Galf İmplant