Dil Seçimi:

Əməliyyatdan Sonraki Yırtığlar

» » Əməliyyatdan sonraki yırtığlar

Əməliyyatdan sonraki yırtığlar

Cərrahi əməliyyatdan sonrakı yırtıqlar adından göründüyü kimi əvvəllər aparılmış abdominal cərrahi müdaxilə üçün edilmiş cərrahi kəsiyin zonasında yaranır.
Araşdırmalardan bəllidir ki, aparılan bütün abdominal kəsiklərin 10-15%-də cərrahi yara yırtıqları yarana bilər.Lakin əməliyyatdan sonrakı yırtıqlar daha çox orta xətt kəsiklərindən sonra əmələ gəlir.
Cərrahi kəsik yarası yırtıqları həddən artıq böyük ölçülərdə ola bilər. Bu cür giqant ventral yırtıqlarda çox zaman nazik və ya yoğun bağırsağın xeyli hissəsi də yerləşə bilir. Ən son mərhələdə, cərrahi kəsik yarası yırtığı o dərəcədə böyük ola bilər ki, qarın boşluğu orqanları artıq bütovlükdə yırtıq kisəsində yerləşə bilir. Bu tipli yırtıqların müalicəsi yalnız cərrahi yolladır.Əsasən alloplastik torla plastika olunur.

Əməliyyatdan sonraki yırtığlar