Dil Seçimi:

Bud Yırtığı

» » Bud yırtığı

Bud yırtığı

Bud yırtığı- bud kanalından, qarın boşluğu orqanlarının qarnın ön divarından xaric olmasıdır.
Bud yırtığı budun yuxarı 1/3-də (əsasən fiziki gərginlik vaxtı) törəməyəbənzər şişkinlik və ağrı vasitə ilə büruzə verir.
Bur yırtığının simptomları:
- Qasıq və bud arasında böyük olmayan şişkinlik
- Bu şişkinliyin vertikal vəziyətdə itməsi
- Budun yuxarı nahiyəsində fiziki gərginlik
- Xoşagəlməz küt ağrı hissi
- Hərəkət zamanı hərəkətin çətinləşməsi və kəskin ağrı hissi.
Bud yırtığı qasıq yırtığına nisbətən daha çətin diaqnostika edilir və müalicəsi yalnız cərrahi yolladır.

Bud yırtığı