Dil Seçimi:

Xeyloplastika (Dodaq Plastikası)

» » Xeyloplastika (Dodaq Plastikası)

Xeyloplastika (Dodaq Plastikası)

Dodaqlarda aparılan əməliyyatlar estetik və rekonstruktiv olmaqla 2 qrupa ayrılır.Hal- hazırda estetik xeyloplastitaya tələbat daha böyükdür. Bunlara dodaqların həcminin böyüdülməsi,dodaq ətrafında qırışların təbii və yaxud süni gellərlə açılması,dodağa vurulmuş biopolimerin xaric edilməsi və s.aiddir. Əməliyyat əsasən yerli anesteziya ilə aparılır.Selikli qişada qanlanmanın daha yaxşı olması ilə əlaqədar reabilitasiya dövrü çox sürətlə gedir.Qısa zaman ərzində aktiv iş həyatına qayıtmaq mümkündür.

Xeyloplastika (Dodaq Plastikası)